LSVINACABLE
Đang tải dữ liệu...

EnglishSơ đồ trangLiên hệ 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Dự án | Dịch vụ
Trang chủ  /  Giới thiệu  /  Mạng lưới kinh doanh  /  Nội địa

Mạng lưới kinh doanh.

 • Phòng Kinh Doanh nội địa

  • Trưởng phòng : Mr Hoàng Tăng Bá

  • Tel : 84-225-3540 330

  • Fax : 84-225-3824 969

  • Handphone : 84-913-243-802

  • Email : hoangtangba@lsvina.com

 • Phòng Kinh Doanh xuất khẩu.

  • Trưởng phòng: Ms Phạm Thi Thúy

  • Tel : 84-225-3824 968

  • Fax : 84-225-3824 969

  • Handphone : 84-913-254-393

  • Email : global73@lsvina.com

 • Phòng Dự án Cáp cao thế

  • Trưởng phòng: Mr Trần Minh Trung

  • Tel : 84-225-3528 802

  • Fax : 84-225-3529 208

  • Handphone : 84-912-402-426

  • Email : tranminhtrung@lsvina.com

 • Phòng Kinh doanh Thương phẩm

  • Trưởng phòng: Ms Phạm Thị Thủy

  • Tel : 84-225-3529 768

  • Fax : 84-225-3528 656

  • Handphone : 84-986-133-505

  • Email : thuysale@lsvina.com


Bản in         Gửi email